BURLAT

NAZWA ODMIANY:

BURLAT

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Francuska odmiana deserowa. Drzewa charakteryzują się silnym wzrostem. Odmiana wcześnie wchodząca w okres owocowania (już w 3 roku po nasadzeniu)

OWOCE:

Duże (6,5-7g), skórka ciemoczerwona, miąższ soczysty, twardy, słodki

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Pierwsza dekada czerwca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Duża

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Mała wrażliwość na raka bakteryjnego

ZAPYLACZE:

Rivan, Vega, Rainier

Owoc odmiany BURLAT

BUTTNERA CZERWONA

NAZWA ODMIANY:

BUTTNERA CZERWONA

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Obficie owocujące drzewa o silnym wzroście, wcześnie wchodzące w okres owocowania

OWOCE:

Duże (7-8g), skórka jasnoczerwona, miąższ zwięzły, soczysty

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Pierwsza połowa lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Średnio-duża

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Mała wrażliwość na raka bakteryjnego

ZAPYLACZE:

Hedelfińska, Summit, Van, Vega

Owoc odmiany BUTTNERA CZERWONA

HEDELFIŃSKA

NAZWA ODMIANY:

HEDELFIŃSKA

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Odmiana późna. Drzewo silnie i zdrowo rosnące, charakterystycznie dla tej odmiany tworzy rozłożystą koronę

OWOCE:

Duże lub bardzo duże(7,5-8,5g). Skórka ciemnoczerwona, miąższ ciemnoczerwony, chrząstkowaty, soczysty, źle odchodzący od pestki

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Druga połowa lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Mała

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Mała wrażliwość na raka bakteryjnego.

ZAPYLACZE:

Buttnera Czerwona, Schneidera Późna

Owoc odmiany HEDELFIŃSKA

KARESOVA

NAZWA ODMIANY:

KARESOVA

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Drzewa średnio-silnie rosnące o gęstej koronie. Odmiana wcześnie wchodząca w okres owocowania o plonach regularnych i obfitych

OWOCE:

Średnie (6-6,5g) o kształcie sercowatym, skórka ciemnoczerwona z brązowym odcieniem, miąższ czerwony, twardy, średnio-soczysty

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Czerwiec

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Mała lub średnia

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Mała wrażliwość na raka bakteryjnego

ZAPYLACZE:

Schneidera Późna, Merton Premier

Owoc odmiany KARESOVA

KARINA

NAZWA ODMIANY:

KARINA

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Niemiecka czereśnia - krzyżówka Schneidery Późnej i Rube. Drzewo rośnie silnie, tworząc rozłożystą koronę. Plon obfity i regularny

OWOCE:

Duże lub bardzo duże (8-9g) szerokosercowate. Skórka ciemnoczerwona, miąższ jasnoczerwony, soczysty

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Druga połowa lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

ZAPYLACZE:

Owoc odmiany KARINA

KORDIA

NAZWA ODMIANY:

KORDIA

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Późna odmiana Czeska, średnio rosnąca, wczesnie wchodząca w okres owocowania

OWOCE:

Duże lub bardzo duże (8-10g) sercowate, wydłużone. Skórka ciemnoczerwona, Miąższ aromatyczny, jasnoczerwony, twardy

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Lipiec

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Mała

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Mała wrażliwość na raka bakteryjnego

ZAPYLACZE:

Schneidera Późna, Van, Sam, Hedelfińska

Owoc odmiany KORDIA

LAPINS

NAZWA ODMIANY:

LAPINS

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Kanadyjska odmiana - krzyżówka czereśni Van i Stelli. Drzewo rośnie umiarkowanie silnie. W okres owocowania wchodzi stosunkowo wcześnie

OWOCE:

Duże (8,5g) kuliste ze spłaszczonym wierzchołkiem. Skórka czerwona, miąższ jasnoczerwony, soczysty

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Połowa lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Młode drzewa podatne na mróz

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

ZAPYLACZE:

Samopłodna

Owoc odmiany LAPINS

MERTON PREMIER

NAZWA ODMIANY:

MERTON PREMIER

GATUNEK:

Czereśnie

OPIS:

Angielska odmiana - krzyżówka Emperor Francis i Bedford Prolific. Drzewo rośnie średnio silnie tworząc kulistą koronę o wzniesionych gałęziach. Owocuje wcześnie - obficie i regularnie.

OWOCE:

Średnie (4-5g) kuliste lub lekko wydłużone. Skórka ciemnoczerwona, miąższ czerwony, soczysty, smaczny.

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Lipiec

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Wykazuje odporność na raka bakteryjnego

ZAPYLACZE:

Burlat, Vega

Owoc odmiany MERTON PREMIER

OKTAVIA

NAZWA ODMIANY:

OKTAVIA

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Krzyżówka Schneidery Późnej i R 57/35. Drzewo rośnie średnio silnie tworząc zagęszczoną koronę z dużą liczbą drobnych gałęzi. Plony wczesne stosunkowo dobre.

OWOCE:

Średnie lub duże (7,5-8g). Skórka ciemnoczerwona wpadająca w czerń, miąższ ciemno czerwony, smaczny

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Początek lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Średnia

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

ZAPYLACZE:

Sam, Schneidera Późna

Owoc odmiany OKTAVIA

POLA

NAZWA ODMIANY:

POLA

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Kanadyjska odmiana, siewka czereśni Cesarzowa Eugenia. Drzewo silnie rosnące z zagęszczon¹ koroną.

OWOCE:

Sercowate, skórka ciemnoczerwona, miąższ chrząstkowaty, ciemnoczerwony, jędrny

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Początek lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

ZAPYLACZE:

Owoc odmiany POLA

RAINIER

NAZWA ODMIANY:

RAINIER

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Amerykańska odmiana - krzyżowka Bing i Vana. Odmiana obficie owocująca, drzewo rośnie silnie z gałęziami wzniesionymi

OWOCE:

Duże lub bardzo duże (7,5-8,5g) szerokosercowate. Skórka jasnożółta, z lekkim czerwonym rumieńcem w fazie późnego dojrzewania. Miąższ kremowy, soczysty.

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Pierwsza połowa lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Bardzo duża

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Mało podatna na raka bakteryjnego

ZAPYLACZE:

Van, Napoleona, Ulster, Sam, Bing

Owoc odmiany RAINIER

REGINA

NAZWA ODMIANY:

REGINA

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Odmiana Niemieckiego pochodzenia - krzyżowka Schneidery Późnej i Rube. Drzewo rośnie średnio silnie tworząc średnio zagęszzczoną koronę. Owocuje regularnie i umiarkowanie obficie.

OWOCE:

Duże lub bardzo duże (8-10g) szerokosercowate. Skórka czerwona, miąższ jasnoczerwony, soczysty/

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Połowa lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Średnia

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Średnio podatna na raka bakteryjnego

ZAPYLACZE:

Schneidera Późna, Hedelfińska, Sam

Owoc odmiany REGINA

RIVAN

NAZWA ODMIANY:

RIVAN

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Odmiana Szwedzkiego pochodzenia - krzyżówka Annonay i Wczesnej Rivery. Drzewo rośnie umiarkowanie silnie, wczesnie wchodzi w owocowanie, plony dobre.

OWOCE:

Małe lub średnie (4,5-5,5g) sercowate. Skórka ciemnoczerwona, prawie czarna w fazie pełnej dojrzałości. Miąższ ciemnoczerwony, winny.

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Koniec maja, początek czerwca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Średnia lub duża

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Średnio wrażliwa na raka bekteryjnego

ZAPYLACZE:

Vega, Burlat

Owoc odmiany RIVAN

SAM

NAZWA ODMIANY:

SAM

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Drzewo początkowo rośnie średnio silnie, poźniej silnie. Korona kształtna nie za gęsta. Owocuje regularnie.

OWOCE:

Duże (6,5-7,5g) szerokosercowate. Skórka ciemnoczerwona, miąższ ciemnoczerwony - przeciętny w smaku

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Pierwsza połowa lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Duża

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Mała podatność na raka bakteryjnego

ZAPYLACZE:

Van, Hedelfińska, Schneidera Późna

Owoc odmiany SAM

SCHNEIDERA PÓŹNA

NAZWA ODMIANY:

SCHNEIDERA PÓŹNA

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Odmiana silnie rosnąca, tworzy dużą, luźną koronę. Plony umiarkowanie obfite.

OWOCE:

Duże lub bardzo duże (8-10g ) szerokosercowate. Zabarwienie skórki wiśniowobrązowawe. Miąższ jasnoczerwony, słodko-winny.

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Pierwsza połowa lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Średnia

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Wykazuje średnią wrażliwość na raka bakteryjnego

ZAPYLACZE:

Hedelfińska, Van

Owoc odmiany SCHNEIDERA PÓŹNA

SUMMIT

NAZWA ODMIANY:

SUMMIT

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Kanadyjska krzyżówka Vana i Sama. Odmiana silnie rosnąca o kształtnej koronie i mocnej konstrukcji. Plony regularne i obfite.

OWOCE:

Duże lub bardzo duże (9-10g) szerokosercowate. Skórka ciemnoczerwona błyszcząca, miąższ jasnoczerwony, chrząstkowaty i soczysty.

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Koniec czerwca, początek lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Duża

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Mała wrażliwość na raka bakteryjnego

ZAPYLACZE:

Van, Lapis, Hedelfińska

Owoc odmiany SUMMIT

VAN

NAZWA ODMIANY:

VAN

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Odmiana średnio silnie rosnąca, tworzy luźne korony o wzniesionych, grubych gałęziach.

OWOCE:

Duże (6,5-7,5g) szerokosercowate lekko spłaszczone. Skórka ciemnoczerwona, miąższ twardy, czerwony, soczysty.

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Przełom czerwca i lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Duża

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Bardzo duża podatność na raka bakteryjnego

ZAPYLACZE:

Buttnera Czerwona, Hedelfińska, Kordia

Owoc odmiany VAN

VEGA

NAZWA ODMIANY:

VEGA

GATUNEK:

Czereśnia

OPIS:

Odmiana Kanadyjska - krzyżowka czereśni Bing i Victor. Silnie rosnąca o mocnej konstrukcji i luźnej koronie. Owocuje obficie i regularnie.

OWOCE:

Duże (7,5-8,5g) szerokosercowate. Skórka jasnożółta, pokryta lekkim rumieńcem. Miąższ jasnożółty, soczysty - bardzo smaczny.

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Przełom czerwca i lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Duża

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Mała wrażliwość na raka bakteryjnego

ZAPYLACZE:

Karesova, Buttnera Czerwona, Hedelfińska

Owoc odmiany VEGA

GRONIASTA Z UJFEHERTOI

NAZWA ODMIANY:

GRONIASTA Z UJFEHERTOI

GATUNEK:

Wiśnia

OPIS:

Węgierska odmiana rosnąca początkowo silnie, z wiekiem średnio silnie. Drzewa tworzą koronę jajowatą, luźną o mocnych gałęziach. Owocuje w 2-3 roku po nasadzeniu.

OWOCE:

Duże lub bardzo duże (6-7g) nerkowate. Skórka czerwona, miąższ czerwont, zwarty

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Połowa lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Duża

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Duża odporność na raka bakteryjnego i drobną plamistość, średnia na moniliozę.

ZAPYLACZE:

Samopylna

Owoc odmiany GRONIASTA Z UJFEHERTOI

KELLERIS 16

NAZWA ODMIANY:

KELLERIS 16

GATUNEK:

Wiśnia

OPIS:

Drzewo rośnie silnie, tworzy dość gęstą koronę o grubych gałęziach.

OWOCE:

Średnie (5-5,5g) wydłużone. Skórka wiśniowoczarna, miąższ ciemnoczerwony, smaczny.

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Połowa lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Srednia

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Średnia wrażliwość na raka bakteryjnego i drobną plamistość liści, duża na moniliozę.

ZAPYLACZE:

Samopylna

Owoc odmiany KELLERIS 16

ŁUTÓWKA

NAZWA ODMIANY:

ŁUTÓWKA

GATUNEK:

Wiśnia

OPIS:

Wiśnia o średnio-silnym lub słabym wzroscie. Drzewo tworzy kulistą koronę o luźnych nisko zwisających pędach. Plony obfite i regularne.

OWOCE:

Duży (6-7g) szerokosercowaty. Ciemnoczerwona skórka i miąższ

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Koniec lipca, początek sierpnia.

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Duża

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Odporna na raka bakteryjnego, wrażliwa na drobną plamistość liści drzew pestkowych, minilioza - średnia wrażliwość.

ZAPYLACZE:

Samopylna

Owoc odmiany ŁUTÓWKA

NANA

NAZWA ODMIANY:

NANA

GATUNEK:

Wiśnia

OPIS:

Drzewo o średnio silnym wzroscie, korona rozłożysta, średnio zagęszczona.

OWOCE:

Srednie (5g) kulistospłaszczone. Skórka jasnoczerwona, ciemnoczerwona w poźnej fazie dojrzewania. Miąższ czerwony, soczysty - średnio smaczny.

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Połowa lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Bardzo duża

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

ZAPYLACZE:

Samopylna

Owoc odmiany NANA

NEFRIS

NAZWA ODMIANY:

NEFRIS

GATUNEK:

Wiśnia

OPIS:

Drzewo krzaczaste, karłowe. Korona kulista lub owalna.

OWOCE:

Średnie lub duże (4-6g) kuliste, lekko spłaszczone. Skórka ciemnowiśniowa, miąższ ciemnoczerwony, soczysty.

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Połowa lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Średnia

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Duża wrażliwość na raka bakteryjnego, średnia na drobną plamistość liści, całkowicie odporna na moniliozę.

ZAPYLACZE:

Łutówka

Owoc odmiany NEFRIS

NORTHSTAR

NAZWA ODMIANY:

NORTHSTAR

GATUNEK:

Wiśnia

OPIS:

Odmiana słobo lub silnie rosnąca, tworząca kulistą koronę o cienkich pędach. Regularnie i obficie plonuje.

OWOCE:

Małe lub średnie (4,5-5g) nerkowate lub kuliste. Skórka ciemnoczerwona błyszcząca. Miąższ ciemnoczerwony, soczysty.

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Początek lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Duża

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Mała wrażliwość na raka bakteryjnego i drobną plamistość liści, duża na moniliozę.

ZAPYLACZE:

Samopylna

Owoc odmiany NORTHSTAR

PANDY 103

NAZWA ODMIANY:

PANDY 103

GATUNEK:

Wiśnia

OPIS:

Węgierska odmiana charakteryzująca się silnym wzrostem. Drzewo tworzy jajowatą, luźną koronę. Owocuje najczęściej w trzecim roku po nasadzeniu

OWOCE:

Duże lub bardzo duże (6-7g) nerkowate. Skórka cienka wiśniowoczerwona, miąższ czerwony, ścisły, smaczny

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Druga połowa lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Średnia

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Mała wrażliwość na raka bakteryjnego i drobną plamistość liści drzew pestkowych

ZAPYLACZE:

Nefris, Łutówka

Owoc odmiany PANDY 103

SABINA

NAZWA ODMIANY:

SABINA

GATUNEK:

Wiśnia

OPIS:

Polska odmiana, krzyżówka wiśni Łutówki i Schirpotreb. Wzrost silny, korona kulista o sztywnych pędach,

OWOCE:

Średnie (4,5g) kuliste. Skórka ciemnoczerwona, miąższ czerwony, kwaskowaty.

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Początek lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Mała

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

ZAPYLACZE:

Owoc odmiany SABINA

WANDA

NAZWA ODMIANY:

WANDA

GATUNEK:

Wiśnia

OPIS:

Odmiana Polska, krzyżówka Nefris i Wołyńskiej. Drzewa rosną średnio silnie, tworząc silnie zagęszczoną, rozłożystą koronę. Owocuje juz w 2, 3 roku po nasadzeniu

OWOCE:

Małe (3-3,5g) kuliste. Skórka ciemnoczerwona, miąższ czerwony, kwaskowaty

DOJRZAŁOŚĆ ZBIORCZA:

Połowa lipca

ODPORNOŚĆ NA MRÓZ:

Mała

PODATNOŚĆ NA CHOROBY:

Duża wrażliwość na raka bakteryjnego

ZAPYLACZE:

Owoc odmiany WANDA

OKULIZACJA | OCZKA DO OKULIZACJI | ZRAZY DO SZCZEPIENIA | SZKÓŁKARSTWO | ZRAŹNIK